//
home

Latest Post

Atatürk’ün, Tarih Öğretmenlerinden İsteği

Atatürk’ten, Tarih Öğretmenlerine:  — “Sizler, üzerinize büyük bir mes’uliyet almış bulunuyorsunuz. Genç dimağlar, ancak sizlerden ilham alacak ve kurtulan vatanı mamur kılacaklardır. Bir talebe, cebirden bir formül unutabilir, kimyadan belki bir madeni hatırlayamaz. Fakat efendiler, bir talebe, tarihini asla unutmamalıdır ve ona tarihi unutturulmamalıdır. O talebe, şanlı tarihinin bir sahifesini unuttuğu gün, memleket uçuruma yuvarlanıyor … Okumaya devam et